دادستان عمومی و انقلاب بندرانزلی اعلام کرد: ورود تمامی وسایل نقلیه موتوری خصوصی به سواحل بندرانزلی ممنوع است.  به گزارش ایرنا به گفته او ورود خودروهای شخصی به سواحل علاوه بر بروز حوادث و سوانح رانندگی موجب تخریب اراضی ملی ساحلی و آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود. با ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به سواحل می‌توان از دست‌اندازی سودجویان به منابع طبیعی نیز جلوگیری کرد.     کپی شد