ایران رتبه چهارم ‎فرونشست زمین با نرخ بالا را دارد. اصفهان بالاترین ریسک را دارد. به گزارش تجارت‌‌نیوز، اگر تعداد چاه‌ها، برداشت آب سفره‌های زیرزمینی، عدم مدیریت کشت و بارندگی‌ها به همین وضع فعلی باشند؛ کمتر از ۱۰ سال برای جبران فرصت داریم.     کپی شد