درب اکاردئونی چوبی - درب اکاردئونی …ثبت شرکت و برند صداقتایمپلنت دنداندستگاه سی ان سی

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: از مجموع هفت هزار و ۳۴۵ پرونده که در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی استان تهران در سال گذشته تشکیل شد، چهار هزار و ۶۶۳ پرونده مربوط به قصور پزشکی بود که از این تعداد، ۸۹۳ پرونده مرتبط به جراحی زنان و زایمان با بیشترین آمار در صدر پرونده های قصور پزشکی قرار داشت.  به گزارش ایرنا، مهدی فروزش افزود: در رشته جراحی زنان و زایمان در خصوص تشکیل پرونده های قصور از ۸۹۳ پرونده در سال گذشته ۳۰۴ پرونده از نظر کارشناسی احراز قصور شدند و ۵۸۹ پرونده عدم احراز قصور تشخیص داده و تبرئه شدند. بعد از قصور پزشکی در رشته جراحی زنان و زایمان، بیشترین قصور پزشکی مربوط به دندانپزشکی، جراحی عمومی و جراحی پلاستیک است.   کپی شد