اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از مجاری حقوقی موضوع برقراری حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری می کنیم تا حقابه این رودخانه مرزی که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان تامین شود. به گزارش ایرنا سعید خطیب‌زاده در سفر به تایباد افزود:در خصوص تامین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از سوی افغانستان در سیستان‌ و بلوچستان، کمیسرهای عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشته‌اند. وی تاکید کرد: تامین حقابه ایران که باید محقق می‌شده تا به امروز محقق نشده است.        کپی شد