یک مقام طالبان برای خرید نفت از ایران ابراز آمادگی کرد. به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت که افغانستان آماده خرید نفت از ایران است.  توکل احمدیار، افزود: کابل در حال حاضر برای حل مشکل جاری خود با کمبود نفت تلاش می‌کند و امیدوار است که تهران بتواند در این زمینه پیش‌قدم شود. وی توضیح نداد که کابل چگونه قصد دارد هزینه خرید را بپردازد زیرا بخش عمده‌ای از ذخایر دولت در ایالات متحده پس از تسلط طالبان مسدود شده است.     کپی شد