ادله قاطع برای تقلب در انتخابات عراق وجود دارد

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در عراق اعلام کرد، ادله و شواهد قاطعی درمورد وجود تقلب و دستکاری در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور وجود دارد. کاطع الرکابی، از نمایندگان این ائتلاف به سایت خبری المعلومه گفت، قوه قضائیه بالاترین نهاد در کشور است و ائتلاف دولت قانون درمورد نتایج انتخابات و بررسی جدی شکایت ها درمورد تقلب در انتخابات پارلمانی به دادگاه فدرال اعتماد کامل دارد. وی افزود، موضع برخی گروه های سیاسی درمورد نتایج انتخابات مورد تاکید قرار گرفت و منتظر تصمیم دادگاه فدرال درمورد شکایت های ارائه شده است. پیشتر چارچوب هماهنگی که متشکل از گروه های شیعه مخالف نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق است، اعلام کرد، اقدامات قانونی و مردمی در مخالفت با نتایج اعلام شده پیرامون انتخابات ادامه دارد. در همین راستا دادگاه فدرال عراق ۱۳ ماه جاری میلادی را موعد بررسی شکایت مربوط به لغو نتایج انتخابات تعیین کرد.   کپی شد