ممنوع‌الورودی نداریم

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: ما اصطلاحی به عنوان ممنوع‌الورودی نداریم، حال ممکن است این سؤال برای یک ایرانی مطرح شود که اگر وارد کشور شود وی را دستگیر می‌کنند درحالی‌که اگر کسی جرمی مرتکب شده شرایط فرق خواهد کرد.به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی افزود: رئیس قوه قضاییه اعلام کردند حتی اگر کسی در سال‌های دور به درخواست مراجع قضایی یا به درخواست مراجع دیگر ممنوع‌الخروج شده و حکم جلبی برای وی صادر نشده مشکلی برای ورود به داخل کشور ندارند و می‌توانند ترتیبات و نحوه ورودشان را به ما اعلام کنند تا ما به آن‌ها پاسخ دهیم.        کپی شد