اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

  وزیر امور خارجه امضای اعلامیه مشترک ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه را گامی در چارچوب ابتکار تهران برای ایجاد یک اتحادیه از کشور‌های تحت تحریم غرب عنوان کرد. به گزارش مهر، حسین امیرعبداللهیان گفت: هدف از ایجاد این اتحادیه مقابله منظم و سازمان‌یافته با کشور‌های تحریم‌کننده و خنثی‌سازی اقدامات آن‌ها در راستای رفاه و پیشرفت هر چه بیشتر کشورهاست، به گونه‌ای که حربه تحریم از دست آمریکا و کشور‌های غربی خارج شود.             کپی شد