محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در فاصله کمتر از یک ماه از ورود واکسن کرونا به کشور تقریبا همه مدافعان سلامت واکسن زدند و خوشبختانه از روزی که هر دو دوز واکسن برای پرستاران تزریق شد تا امروز هیچ موردی از مرگ‌و‌میر پرستارانی که واکسن زده‌اند به علت کرونا نداشته‌ایم.     کپی شد