اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تنها یوز باقی‌مانده از «ایران» ۲ ماهه شد
معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، همزمان با دو ماهه‌شدن توله‌یوز سوم از افزایش وزن و پایدارتر شدن وضعیت او خبر داد.   به گزارش ایسنا، حسن اکبری گفت: از زمانی که کنسروها و پیش‌غذاهای مخصوص را شروع کرده‌ایم، وضعیت توله یوز بسیار بهتر شده‌ است. در حال‌ حاضر به تدریج پیش‌غذاها جای خود را به گوشت مرغ داده‌اند. کارکرد دستگاه گوارش و کاهش وزن شدید و فاصله‌ای که با وزن استاندارد داشته کمی بهتر شده است و وضعیت پایدارتری نسبت به گذشته دارد.         کپی شد