رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: ما در بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر ضعیف عمل کرده‌ایم؛ آموزش‌های لازم داده نمی‌شود و مطالبات ما از مدعی‌العموم ضعیف است. جعفر کوشا در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص ورود دادستان به موضوع تیراندازی به خانم‌ها در اصفهان، اظهار کرد: اساساً همه جرایم جنبه عمومی دارد. اصل بر عمومی بودن است مگر اینکه در بعضی از موارد جنبه خصوصی هم داشته باشد. متأسفانه اشخاص آموزش‌های لازم را نمی‌بینند و گمان می‌کنند که تنها شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است و به دنبال طرح شکایت هستند.     کپی شد