رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار معرفی افرادی شد که در بانک‌ها دسترسی به اطلاعات خاص دارند. به گزارش خبرآنلاین، محمدعلی دهقان دهنوی، در نامه‌ای به اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواستار شد با عنایت به اینکه بنا به ملاحظات قوانین و مقررات، بعضی از کارکنان بانک مرکزی در جریان اطلاعات مربوط به گزارش عملکرد دوره‌ای بانک‌ها و مصوبات دارای آثار مالی بااهمیت در بانک‌ها قبل از افشای عمومی گزارش‌ها طبق شرایط سازمان بورس هستند، خواهشمند است به منظور انجام وظایف قانونی توسط این سازمان و به استناد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و تبصره‌های آن فهرست افرادی را که در جریان امور فوق قرار دارند به سازمان بورس معرفی کنید.     کپی شد