تجمع وکلای دادگستری در اعتراض به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌ کار
وکلای دادگستری در اعتراض به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مقابل کانون وکلا تجمع کردند.به گزارش خبرنگار ایلنا، وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌کار مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز تجمع کردند.لازم به ذکر است، در این تجمع، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز  نیز حاضر بود.   کپی شد