در بحث «عدالت اجتماعی» موفق نبوده ایم

در بحث «عدالت اجتماعی» موفق نبوده ایم
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به جماران گفت: بیانات بزرگان نظام نشان می دهد که ما در برخی از زمینه ها موفق نبوده ایم؛ به خصوص در بحث «عدالت اجتماعی» که یک بحث بسیار مهمی است. هنوز راه خیلی طولانی داریم و بعد از 40 سال علی رغم زحمات زیادی که در این نظام کشیده شده و اتفاقات خوبی که در خیلی از عرصه ها رخ داده ولی همچنان ما با فاصله طبقاتی جدی، توزیع ناعادلانه ثروت و بعضا توزیع ناعادلانه فرصت ها روبرو هستیم که این موجب نگرانی است. غلامرضا ظریفیان با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مردمی ترین انقلاب قرن بیستم است، گفت: ما در طول تاریخ انواع و اقسام قرائت ها را از اسلام داشته ایم ولی قرائت امام، اسلامی بود که از آزادی های مردم دفاع می کرد و حق تعیین سرنوشت را برای مردم قائل بود و به همین دلیل امام فرمود «من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می ‌کنم».(صحیفه امام، جلد 6، صفحه 17) این اسلام بود که «توزیع عادلانه ثروت» را می پذیرفت و «عدالت اجتماعی» در اسلام امام نقش پررنگی دارد. ظریفیان که به مناسبت هفته بسیج با سایت جماران گفت و گو می کرد گفت: همچنان ما با فاصله طبقاتی جدی، توزیع ناعادلانه ثروت و بعضا توزیع ناعادلانه فرصت ها روبرو هستیم که این موجب نگرانی است. وی ادامه داد: گاهی اوقات پیمایش ها و نظرسنجی ها حکایت از این دارد که علی رغم اینکه مردم اعتقادات بنیادینشان را همچنان حفظ می کنند ولی متأسفانه نگاه های قیم مآبانه متضاد با آن بنیادها وجود دارد. به هر حال اسلام که بود، مردم هم که به صورت پراکنده بودند، ولی در چهره امام اسلامی را دیدند که با آنچه از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) سراغ داشتند قرین بود؛ و برای آن هم حاضر شدند همه نوع جانفشانی کنند. اگر آن شاخص ها را همچنان زنده و یا در حال رشد ببینند به نظر من حمایت های مردم به اشکال مختلف، که یک شکل آن بسیج است، را به شکل جدی و اساسی خواهیم داشت و هرچه از آنها فاصله بگیریم، فاصله هایی را ایجاد می کند که به شکل جدی باید به آن اندیشید.  وی افزود: جامعه ما یک جامعه متنوع و متکثر با ذائقه ها و علایق مختلف است و طبیعتا باید در کنار فعالیت هایی که بسیج می کند نقش مهمی را برای فعالیت های سازمان یافته مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کمک به سالمندان قائل باشیم و نگران نباشیم که این فعالیت های مردمی رقیبی برای کسی خواهد بود و بلکه هر چه قدر جوان ما احساس کند ظرفیت برای فعالیت وجود دارد، تعلقش به جامعه بیشتر می شود. ظریفیان ادامه داد:متأسفانه ما با پدیده «خروج مغزها» روبرو هستیم. البته بخشی از مهاجرت طبیعی است و در همه عالم در گذشته و الآن بوده ولی گاهی اوقات با مهاجرت های کم برگشت یا بی برگشت روبرو می شویم. هر چه قدر عرصه فعالیت سلایق مختلف را در کشور فراهم کنیم، طبیعتا با توجه به گستره نیازها و دامنه فعالیت ها، آن موقع می توانیم بگوییم پاسخگوی نیازهای مردم نهاد کشورهستیم. وی تاکید:الآن بسیج در عرصه های مختلف دارد کار می کند، ولی به نظر می رسد که نیاز کشور، جوان بودن کشور و علایق مختلف این را به ما دیکته می کند که با یک نگاه گسترده تر دامنه کار را ببینیم و در واقع این احساس تعلقی که ایرانی ها همواره به این سرزمین مقدس داشته اند را باید با به رسمیت شناختن فعالیت های مختلف داشته باشیم.  وی با بیان اینکه نیازهای جامعه ما خیلی متنوع تر شده و سلایقش هم متنوع شده و بنابر این صرفا با یک سازمان مردم نهاد نمی توانیم به همه اینها پاسخ بدهیم ،گفت:نیازهای جامعه ما خیلی متنوع تر شده و سلایقش هم متنوع شده و بنابر این صرفا با یک سازمان مردم نهاد نمی توانیم به همه اینها پاسخ بدهیم. باید فرصت ایجاد کنیم که در کنار تلاش هایی که به شکل سازمان یافته دارد صورت می گیرد، جامعه هم در شکل های سندیکاها، انجمن ها و شبکه های مردم نهاد بتوانند بیایند و از ظرفیت های کشور و خودشان بیشتر استفاده کنند. نیاز جامعه ما خیلی گسترده تر از ساز و کارهایی است که الآن داریم و سلایق، علایق و ذائقه های ما متنوع تر از نهادهای موجود است. بنابر این باید به رسمیت بشناسیم و میدان ایجاد کنیم تا بتوانیم جامعه ای با این گستردگی و تنوع نژادی و سلایق بتواند از ظرفیت های خودش به خوبی استفاده کند.   کپی شد