اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چراغ تئاتر اندکی سو می‌گیرد