فدراسیون والیبال که بعد از عملکرد ضعیف تیم ملی در المپیک و البته به دنبال قهرمانی در آسیا با هدایت بهروز عطایی، خیلی زود دست به کار شد و برنامه‌ریزی برای المپیک 2024 فرانسه را آغاز کرد، حالا با مشکل بزرگی به نام مالیات مواجه شده است. سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل بدهی 13 میلیارد تومانی فدراسیون والیبال وارد عمل شده و حساب‌های این فدراسیون و حساب شخصی محمدرضا داورزنی را مسدود کرده است. بدهی ۱۳ میلیاردی و مسدود شدن حساب‌ها، فدراسیون را در بحث تهیه بلیت ناظران و داوران برای حضور در محل برگزاری مسابقات در استان‌ها با مشکل مواجه کرده است و فدراسیون در حال حاضر با استفاده از اعتبارش از سازمان هواپیمایی بلیت تهیه می‌کند. حقوق کارمندان فدراسیون نیز که از طریق یک بانک واریز می‌شد، از طریق حساب دیگری واریز شد. فدراسیون والیبال در حال رایزنی برای کاهش بدهی مالیاتی و باز شدن حساب‌هایش است.          کپی شد