مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سفر خود به ایران به منظور گفت‌وگو با مقام‌های ارشد کشورمان در چند روز آینده خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، رافائل گروسی در مورد دیدارهای خود با مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا گفت: این وظیفه من است که با کشورهای عضو آژانس در ارتباط باشم. آمریکا یکی از شرکای مهم و اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و البته که مسائل مهمی مانند ایران و دیگر موضوعات وجود دارد که باید در مورد آن‌ها صحبت کنیم بنابراین منطقی است که به آمریکا بیایم و در مورد این موارد صحبت کنم.     کپی شد