رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: کشور در بحران جدی فرسایش بادی و آبی قرار دارد. به گزارش ایسنا، مسعود منصور خاطرنشان کرد: میزان فرسایش آبی ما سالانه بیش از ۱۵.۴ تن در هکتار و این چالشی است که متوجه خاک غنی کشور ماست همچنین رسوب سیلاب به‌عنوان مشکلی که سبب پر شدن مخازن سدها می‌شود، قابل‌چشم‌پوشی نیست. عملیات آبخیزداری می‌تواند با مهار ۹ تن در هکتار از این آسیب، کمک شایانی به جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی کند. لذا ایجاد مرکز پایش مخاطرات منابع طبیعی می‌تواند با مدیریت سه عامل آب، خاک و پوشش گیاهی تأثیر شگرفی بر مدیریت منابع طبیعی کشور داشته باشد.       کپی شد