اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سخنگوی قوه قضائیه درباره  پرونده دو شهروند فرانسوی که به اتهام جاسوسی در بازداشت هستند، گفت: ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشف جرم صورت گرفته است.  بر اساس دستور قضائی تعقیب  انجام شده و رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا است و واجد محرمانگی است. به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی افزود: در ۱۸ اردیبهشت دستور جلب صادر و آنها  تفهیم اتهام شدند و تحقیقات در حال انجام است. برخی از افراد از داخل  به این افراد مراجعه و گرفتار ماجراهایی می‌شوند که زیبنده نیست و عناصر داخلی که بخواهند در راستای جریان استکبار حرکت کنند با آنها برخورد می‌شود.       کپی شد