دختر ۱۳ساله، کودک همسر نیست

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم با انتقاد از اطلاق عنوان کودک همسری به دختران ۱۳ یا ۱۴ ساله گفت: کودک همسری به موارد ازدواج بچه ۹ سال یا ۱۰ سال گفته می‌شود، اما دختر ۱۳ ساله که دیگر کودک همسر نیست. حسن نوروزی، درباره علت رشد این آمار گفت: نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج، نگاه اسلام است و اساسا «تعیین سن قانونی برای ازدواج لازم نیست» سن ازدواج در دختران به معنی سن بلوغ است که عموما سن ۱۳ یا ۱۴ سال است و این که دختر بتواند زندگی را به جلو برد یا خیر نیز به اذن، ولی باز می‌گردد.        کپی شد