برآورد هزینه یک شب اقامت مذاکره کنندگان در وین

یک کاربر توئیتر هزینه تیم 40 نفره اعزامی به وین، برای انجام مذاکرات هسته‌ای را به ترتیب زیر محاسبه کرده است:«هزینه متوسط هر اتاق در هتل کوبرگوین ۱۵۵۰ یورو است. تیم ۴۰ نفره مذاکره‌کنندگان ایرانی دستکم باید ۲۰ اتاق رزرو کرده باشند که هزینه‌اش حدود ۳۰ هزار یورو تنها برای یکشب اقامت در این هتل است. با فرض یوروی ۳۳ هزار تومانی هزینه هر شب اقامت این تیم در هتل یکمیلیارد تومان می‌شود.»     کپی شد