سید مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «‫مجلس‬ از تعامل جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی برای دفاع از حقوق مردم ایران استقبال می‌کند ولی اعتقاد ندارد که باید فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور در گرو مذاکرات بماند. مجلس‬ مذاکراتی را قبول دارد و تأیید می کند که از موضع ‫عزت‬ انجام گیرد؛ یعنی هیچ گونه برتری سیاسی دیگران را نمی‌پذیرد و بر استیفای حقوق مردم ایران پافشاری می‌کند.»‬‬     کپی شد