رئیس اتحادیه سراجان تهران از کاهش بیش از ۹۰ درصدی تقاضا در این صنف خبر داد و گفت که صادرات کیف نیاز به حمایت دارد. به گزارش ایسنا، سید محمود موسوی، با بیان اینکه طی دو سال گذشته با توقف سفرهای زیارتی، عروسی‌ها و مهمانی‌ها و همچنین رواج آموزش مجازی، آسیب سختی به این صنف وارد شد، اظهار کرد: در چنین شرایطی تقاضا نه تنها برای کیف مدرسه بلکه برای کیف‌های زنانه، چمدان و امثال آن نیز کاهش یافته است.  وی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز گفت: در نتیجه مجموع این شرایط خیلی از افراد صنف سراجان ورشکست شدند و دولت هم هیچ حمایتی از ما نکرد. برای مثال در بخش مالیات نه تنها صنوف آسیب‌دیده معاف نشدند بلکه مالیات افزایش هم یافت.     کپی شد