آزادی برخی از دستگیرشدگان حوادث ۵ آذر در اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به جرایم دستگیرشدگان حوادث ۵ آذر در اصفهان، از آزادی افرادی که تحت قرار و وثیقه بودند از روز یکشنبه با معرفی وکیل و وثیقه گذار خبر داد. حجت الاسلام جعفری در حاشیه نشست مجمع رهروان امر به معروف و نیروی انتظامی اصفهان، گفت: تعدادی از محرکان اصلی بودند که آنهایی که بازداشت موقت داشتند حق اعتراض داشتند و به اعتراض آنها رسیدگی شده است. آنهایی که دادگاه اعتراض آنها را نپذیرفته، فعلاً در قرار بازداشت موقت می مانند و همه مراحل پرونده دستگیرشدگان عیناً طبق قانون پیگیری خواهد شد.     کپی شد