اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

‌ دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: حدود ۴۰ درصد از موارد کرونایی که در کشور در حال گردش است، از نوع سویه اُمیکرون است. مسعود یونسیان هشدار داد: به نظر می‌رسد که سیگنالی برای موج ششم دریافت کرده‌ایم و در صورت ادامه این شرایط، هفته آینده اُمیکرون به ویروس غالب در کشور بدل می‌شود. این در حالی است کهرعایت پروتکل‌های ضدکرونا به شدت کاهش یافته است.   کپی شد