سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران از الزام نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف نسخه کاغذی دفتر بیمه از او دی ماه خبر داد. به گزارش ایسنا، مریم حسینی، سازمان بیمه سلامت از دو سال و اندی پیش این اقدام را آغاز کرد و از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت و در حال حاضر ۶۴ درصد از نسخ کل کشور به صورت الکترونیک پیچیده می‌شود و بیمار با ارائه کد رهگیری و کد ملی خدمت دریافت می‌کند.     کپی شد