فروش پودر گوشت، پودر جوجه، پودر …تولیدی سردنده کوثرنوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …چاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …

مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی به بانک‌ها
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی ضمن موافقت با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانک‌ها، اعلام می‌کند: سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک‌ها» در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت آنها در پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ خواهد بود. پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) بانک‌ها در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده ،علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است. برهمین اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک‌ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت خواهد بود. مطالعه بیشتر: آیا خرید اوراق گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد جذاب است؟   منبع: روابط عمومی بانک مرکزی