نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …فروش و واردات قطعات الکترونیکی …لیست قیمت تیرچه پیش تنیدهشرکت صنايع بسته بندی کاسپین

تمامی معوقات کارانه کادر درمان پرداخت شد
به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «کارانه کادر درمان» باید از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی تامین شود؛ اما به دلیل کاهش این درآمدها در سایه شیوع ویروس کرونا؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مدافعان سلامت وعده داده بود که این موضوع را مرتفع خواهد کرد. برای این منظور سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ١١ هزار و ۵ میلیارد تومان را برای تسویه تمام معوقات کارانه کادر درمان و آموزش پزشکی تا اول آبان ماه امسال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داد. سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان برای تامین بودجه معوقات کارانه کادر درمان تا پایان سال ٩٨، عصر امروز محمدباقر نوبخت پنج هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان دیگر از محل منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور اختصاص داد. مطالعه بیشتر: تامین نیازهای کادر درمان وظیفه فوری سازمان برنامه و بودجه است   منبع: باشگاه خبرنگاران