آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …چای ماسالا2020دوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش مربيگري مهدکودک

افزایش تورم تولیدکننده در بخش خدمات
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ۱۳۹۹ به ۷،۳ درصد رسید که در مقــایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۱.۶) ۴.۳ واحد درصد کاهش دارد. کمتـــرین تورم فصلــی به ترتیب مربوط به بخش های آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعـــالیت‌های تصفیه (۰.۲ درصد) و فعالیت‌های بیمه (۰.۹ درصد) است. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی (۱۶.۵درصد) و فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (۱۶.۳ درصد) است.تورم نقطه به نقطههمچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ۱۳۹۹ به ۴۲،۶ درصد رسید که در مقایسه با همیــن اطلاع در فصل قبل (۴۰.۲) ۲.۴ واحـــد درصد افزایش داشته است. به عبــارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۸، ۴۲.۶ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش “آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (۱.۷ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا  (۷۰.۸ درصد) است.تورم سالانهتغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ (تورم سالانه) به ۳۷،۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۳۵.۳) ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (۰.۸ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی (۵۷.۳ درصد) است.منبع: خبرگزاری صدا و سیماآخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرام تجارت‌نیوز دنبال کنید.