تاج گل ترحیمبرس صنعتیسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومطراحی و اجرای نمای ساختمان

علی اکبر صالحی احتمال حضورش در انتخابات را تایید کرد
به گزارش تجارت‌نیوز، علی اکبر صالحی در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیم قطعی‌اش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: هنوز در حال فکر کردن و مشورت هستم تا ببینم مصلحت چیست، چرا که به طور مرتب تلفن‌ها و پیام‌هایی از قشرهای مختلف به من می‌رسد.وی افزود: این امر تصمیم بسیار سختی است چرا که از یک سو تصور اینکه شاید بتوانیم کاری کنیم بار سختی روی دوش من می‌گذارد، اما از طرف دیگر برآورده کردن تقاضاهای عمومی در شرایط کنونی کار دشواری است، لذا در حال فکر کردن هستم.منبع: جمارانآخرین اخبار انتخابات را در صفحه اختصاصی انتخابات ۱۴۰۰ پیگیری کنید.