قالب بتنتولید و فروش شیره خرما،شیره انگور،انواع …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …دستگاه ارت الکترونیکی

رشد دو برابری تسهیلات بانکی در سال گذشته
به گزارش تجارت‌نیوز؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۹۴.۸ درصد افزایش داشته است.سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری حدود ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۱.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۲۱.۱ درصد افزایش داشته است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی است.همچنین از ۵۷۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۱ درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.در این گزارش آمده ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای کرد.منبع: خبرگزاری صدا و سیماآخرین اخبار بانکی را در صفحه بانک و بیمه تجارت‌نیوز دنبال کنید.