پایان عرضه اولیه «وهامون» / به هر نفر چند سهم رسید؟
به گزارش تجارت‌نیوز، در پایان هشتمین عرضه اولیه امسال بازار سهام، به هر کد بورسی ۱۶۱ سهم در سقف قیمتی ۱۹۰۲ ریالی تخصیص داده شد که معادل ۳۱ هزار تومان بود. این در حالی بود که سهمیه هر کد بورسی در این عرضه اولیه ۸۴۰ سهم در نظر گرفته شده بود.در این عرضه اولیه فرابورس، بیش از دو میلیون و ۶۵۴ هزار نفر مشارکت داشتند.هشتمین عرضه اولیه بازار سهام در حالی به پایان رسید که عرضه اولیه‌های قبلی هم چندان برای سهامداران جذاب نبوده و کمتر عرضه‌ای بوده که بیش از ۱۰۰ هزار تومان به هر سهامدار برسدمهمترین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز دنبال کنید.