فروش دیگ بخار اقساطاز اجرا تا نصب پارتیشن شیشه ای …نگهداری سالمندآموزش آنلاین و حضوری زبان های خارجی …

بازدهی سالیانه ۶ صندوق منفی شد
به گزارش تجارت‌نیوز، ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا پایان روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۲۸۲ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال رسید تا برای سومین هفته پیاپی ارزش این صندوق‌ها در مرز کمتر از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال باقی بماند.در این هفته شاهد خروج مبلغی در حدود ۸۹۶ میلیارد ریال از این صندوق‌ها بودیم. به‌این‌ترتیب شاهد کاهش روند خروج سرمایه از صندوق‌های سهامی هستیم. نکته مهم در این هفته، افت بازدهی سالیانه صندوق‌های سهامی است که منجر به منفی شدن بازدهی ۶ صندوق سهامی در بازه یک‌ساله شده است.ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه امسال به ۲۸۲ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال رسید و متوسط ارزش ۶۸ صندوق موردبررسی به ۴.۱۵۶ میلیارد ریال بالغ شد.متوسط بازدهی هفته قبل صندوق‌های سهامی به منفی ۲.۷ درصد رسید تا همچون هفته‌های اخیر، در این هفته نیز شاهد بازدهی منفی صندوق‌های سهامی بودیم. شاخص کل نیز در این هفته بازدهی منفی ۲.۹ درصدی را محقق کرد.در هفته قبل بازدهی تمامی صندوق‌های سهامی منفی بود و ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی را دو صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی و مشترک یکم آبان به ترتیب با -۴.۸ و -۴.۷ درصد بازدهی ثبت کرده‌اند.در یک ماه منتهی به پایان ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، متوسط بازدهی صندوق‌های سهامی به ۷.۸ درصد بازدهی منفی رسید. ضعیف‌ترین عملکرد ماهیانه را دو صندوق توسعه صادرات و ارزش کاوان آینده به ترتیب با ۱۳.۴ و ۱۲.۳ درصد بازدهی منفی محقق نمودند. در یک ماه قبل، بازدهی تمامی صندوق‌های سهامی منفی بود.متوسط بازدهی سه‌ماهه صندوق‌های سهامی معادل ۱.۳ درصد منفی بود.در یک سال منتهی به پایان ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری، متوسط بازدهی صندوق‌های سهامی به ۱۹.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط بازدهی بازار بر اساس دو معیار شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن به ترتیب معادل ۲۲ و ۳۵ درصد بوده است.از ۶۸ صندوق موردبررسی، بازدهی ۶ صندوق منفی شده است و همچنین بازدهی ۳۵ صندوق و بیش از ۵۰ درصد آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده است. بازدهی تنها ۴ صندوق بیش از ۵۰ درصد بوده است.بهترین عملکرد سالیانه را دو صندوق آسمان آرمانی سهام و توسعه اندوخته آینده به ترتیب با ۶۹.۲ و ۵۴ درصد بازدهی مثبت محقق نموده‌اند.ضعیف‌ترین عملکرد سالیانه را نیز دو صندوق یکم سامان و ایساتیس پویای یزد به ترتیب با ۱۵.۲ و ۱۱.۷ درصد بازدهی منفی داشته‌اند.در هفته قبل، شاهد خروج ۸۹۶ میلیارد ریال سرمایه از صندوق‌های سهامی بودیم. بیشترین خروج منابع مالی از صندوق‌های معیار و ثروت آفرین تمدن به ترتیب با ۱۹۱ و ۱۲۴ میلیارد ریال خروج سرمایه به خود اختصاص داده‌اند.بیشترین جذب سرمایه نیز در دو صندوق پویا و کاریزما به ترتیب با ۲۲۸ و ۷۵ میلیارد ریال جذب سرمایه به خود اختصاص دادند.آخرین اخبار حوزه بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.منبع: بورس‌نیوز