فنر های پیچشی و فنر فرمدارآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

تصویب ضوابط استفاده از رمزارزهای داخلی برای واردات
به گزارش تجارت‌نیوز، هیات عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۳۰ هیات وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفا به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. مطالعه بیشتر: خرید چه رمزارزهایی ریسک کمتری دارد؟ منبع: روابط عمومی بانک مرکزی