هدر کلگی آب برج خنک کنندهاجاره فیش حقوقی/ضمانت دادگاه/ضامن …فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …تامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)

اولین پیام کارگزاری‌ها درباره عرضه اولیه «فگستر»