آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
به گزارش تجارت‌نیوز، محمد مسیحی، معاون درآمد‌های مالیاتی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۱ تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، افزود: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا پایان مرداد تمدید شده است و بر همین اساس روز یکشنبه ۳۱ مرداد آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.وی اضافه کرد: براساس مصوبه یادشده، موعد‌های مقرر در مواد ۱۱۶، ۱۱۰، ۸۰، ۵۷ و ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها تا تاریخ ۳۱ تیر امسال است به مدت یک ماه تمدید شد، همچنین همه مهلت‌های رسیدگی سال‌های قبل که انقضای آن‌ها از تاریخ ۳۱ تیر تا ۳۱ شهریور امسال است به مدت یک ماه تمدید می‌شود.شرط برخورداری از معافیت‌های مالیاتیمسیحی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، ادامه داد: فعالان اقتصادی به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه، ۳۱ مرداد سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان تاکید کرد: مودیان مالیاتی، در صورت نپرداختن مالیات یا بر حسب مورد، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.منبع: خبرگزاری صدا و سیماآخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.