آموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسگیت کنترل ترددچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrbuy backlinks

ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ بازنشستگان پیش از ۱۳۹۶
به گزارش تجارت‌نیوز، احکام این دسته از بازنشستگان از روز یکشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) از طریق سایت sabasrm.ir در دسترس قرار می‌گیرد.همچنین درباره افزایش ۲۵ درصد سنواتی سال ۱۴۰۰ با توجه به تصویب آن در جلسه هیات وزیران در روز چهارشنبه گذشته (۲۵ فروردین‌ماه)، پس از صدور مصوبه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، موارد مربوطه در هفته آینده صادر خواهد شد.بر این اساس و در خصوص «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال ۹۶»، با توجه به بند (۱) نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید کرده است «همه بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی ۲۰گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی ۱۶گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخش‌نامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه‌های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه/طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد»، اقدام‌های مختلفی انجام شده که به اطلاع بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری می‌رسد.نخست؛ همه بازنشستگان قبل از اول فروردین ۱۳۹۶ که مشمول جداول گروه‌های بیست‌گانه هستند، از امتیازات یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه‌های شغلی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برخودار می‌شوند که در صفحه اول سیستم احکام «گروه بالاتر» درج می‌شود. به عنوان مثال، چنانچه بازنشسته‌ای با مدرک فوق‌دیپلم و با ۳۰سال خدمت در طبقه ۸/گروه شغلی۱۲ باشد از امتیازات یک گروه بالاتر یعنی معادل طبقه ۹/گروه۱۳ برخوردار خواهد شد.در این زمینه، اعضای هیات علمی، قضات، مقامات و بازنشستگان غیرهیات علمی وابسته به وزارت علوم که به‌تازگی احکام آنان بر اساس رتبه پایه اصلاح شده، مشمول افزایش یک طبقه/ گروه نمی‌شوند.دوم؛ سقف گروه‌های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخش‌نامه‌های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ و شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ براساس جدول زیر است:سوم؛ گروه‌های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از ۱۳۷۰ تا پایان ۱۳۸۷) علاوه بر سقف گروه‌های استحقاقی تعیین شده در جدول بالا، منظور شده است.چهارم؛ از آنجایی که مطابق دادنامه شماره ۱۹۲۶ – ۱۹۲۷ مورخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ و اصلاحیه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری لغو شده است، بخش‌نامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال ۲۰ و طبقه شغلی قابل اعمال ۱۶ بوده و اگر افراد در این نوع گروه/طبقه شغلی قرار داشته باشند، ارتقای یک گروه/طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد.ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخودار شده اند، همچنان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره‌مند هستند.هفتم؛ با توجه به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه/طبقه بالاتر به برخی رکوردهای پیش از سال ۱۳۹۶ تعلق نگرفته است که عبارت اند از:الف) برخورداری از سقف گروه/طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات.ب) انطباق نداشتن مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی قرار دارد، اما با توجه به تفکیک نشدن گروه‌های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذی‌ربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد.هشتم؛ برای اصلاح نکات بند (۷) لازم است اقدام‌های زیر انجام شود:الف) چنان‌چه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعدادی از گروه‌های تعلق گرفته به عنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می‌شود.ب) در صورت لزوم برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه‌های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذی‌ربط نسبت به بارگذاری مشخصات بازنشستگان به همراه تصویر مدارک مورد نیاز در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm .ir اقدام کند.در زمینه «اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای بند (۲) نامه مرتبط با اعمال امتیاز ایثارگری، براساس دریافت مشخصات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی در سایت صندوق بابت وضعیت ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات ۶‌گانه‌ای به شرح زیر در سیستم احکام انجام شده است:نخست؛ امتیاز ایثارگری درباره همه بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی اول مهر ۱۳۹۹ که امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ درباره آنان اجرا شده است، بر مبنای امتیاز جدول بند (۴) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری سابق و بخش‌نامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است.دوم؛ جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به شرح زیر است:سوم؛ در صورتی‌که بازنشسته از اجتماع حالت‌های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر اساس رای ۵۱۱ مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا مربوط به هر وضعیت ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همچنین چنان‌چه بازنشستگان ایثارگر از جمیع حالت‌های ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط نیز برخوردار می‌شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف تعیین شده در بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (۲۲۵۰) امتیاز تجاوز نکند.چهارم؛ در صورتیکه امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده به عنوان مثال برای درصد جانبازی عدد پنج درصد باشد، از ردیف ۲ جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (۶ تا ۱۰) از ردیف ۳ جدول برخوردار می‌شوند.پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (۲۲۵۰) قرار می‌گیرند.ششم؛ مستندات ابرازی درباره وضعیت ایثارگری عزیزان در فیلد مشخص شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده است. همچنین رکوردهایی که به هر دلیل پیشتر فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز وضعیت ایثارگری فقط مشمول بهره‌مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود.گفتنی است با توجه به اینکه مستندات ایثارگری مورد بررسی واقع شده و سپس احکام مربوط به آن صادر می شود، در مواردی که برخی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقبا با بررسی کارشناسان صندوق درباره آن‌ها اقدام خواهد شد.آخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرام تجارت‌نیوز دنبال کنید.منیع: ایرنا