تابلوسازی ساخت انواع تابلو تبلیغاتیتولید و عرضه محصولات یکبار مصرفی …آگهی رایگاننوسازی و بازسازی

حکم خرید و فروش سهام چیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، آیت‌الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعیان به سوالی در رابطه با حکم معاملات سهام پاسخ داده ‌است که در ادامه می خوانید. خرید و فروش سهام، اگر در قالب قرارداد‌های واقعی (نه صوری) و مطابق احکام شرع باشد جایز است و سود این معاملات حلال است و در فرض شک در حلال بودن و حرام بودن سهم بنابر حلیت سهام گذاشته می‌شود. اگر بداند بخشی از مبیع (سهام) حرام است، خرید سهم مشتمل بر حرام صحیح نیست. چنانچه بفهمد سهام حرامی در اختیار دارد باید با اذن مجتهد جامع الشرایط، یک پنجم بخش مشتمل بر حرام را به فقیر صدقه بدهد و اگر اطمینان دارد که دوباره سهام، مخلوط به حرام می‌شود و پرداخت یک پنجم آن به این صورت مشقت دارد، اجازه داده می‌شود که یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام را هنگام فروش به فقیر پرداخت کند. مطالعه بیشتر: مالیات بر عایدی سهام منتفی است   منبع: باشگاه خبرنگاران