تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …فروش و اجرای فایبر-سمنت-بردتولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …فروش کارتن پستی