کار اینترنتی راحت و پرسود در منزل …نوسازی و بازسازیچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …از بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …

طی نامه‌ای به سردار سرلشکر باقری؛ 15 تشکل دانشجویی کشور طرحی برای مقابله با کرونا ارائه کردند