اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تفتیش منزل ترامپ؛ راست‌گرایان افراطی در آمریکا از احتمال جنگ داخلی می‌گویند