احتمال بالای غیبت کیانی در دیدار مقابل ذوب‌آهن

احتمال بالای غیبت کیانی در دیدار مقابل ذوب‌آهن