اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پایان روز نخست از هفته هشتم با ۲ تساوی و بدون گل/ سومین تساوی فصل پیکان و آلومینیوم