اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همسر شهید اصغر وصالی و اولین عکاس زن جنگ تحمیلی درگذشت