اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مالی: هر گونه توافق با ایران را برای بازبینی به کنگره ارائه خواهیم کرد