اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزنامه قطری: رضاییان به الشحانیه می‌پیوندد