اطری: با مشورت پژمان درستکار به وزن ۶۱ کیلو آمدم/ در وزن جدید جا بیفتم، کشتی‌های جاندارتری می‌گیرم