اخذ مجوزCOC صادرات به عراقرول بستر مرغداریفاکتور رسمی,فاکتور مازاد شرکتها09928515601وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیون

تسلیت«الزهار» به «زینب سلیمانی» و تجلیل از پدر شهیدش/ تنها درخواست ایران از جنبش حماس