اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برخورد با متخلفان درخصوص رعایت سقف افزایش اجاره بها تشدید می‌شود