ویسی پس از شکست سنگین مقابل آلومینیوم: خجالت‌آور است!